Anunturi-posturi-2019

Acasa/Anunturi-posturi-2019

Anunturi concursuri, 16 martie

2023-03-16T11:04:04+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultății de Energetică, Dep. de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului [...]

Anunturi concursuri, 16 martie2023-03-16T11:04:04+00:00

Anunturi concursuri, 15 martie

2023-03-15T12:13:58+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Sanitare. PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor [...]

Anunturi concursuri, 15 martie2023-03-15T12:13:58+00:00

Anunturi concursuri, 14 martie

2023-03-14T07:50:42+00:00

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 05.04.2023, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod [...]

Anunturi concursuri, 14 martie2023-03-14T07:50:42+00:00

Anunturi concursuri, 13 martie

2023-03-13T12:02:42+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de execuție de muncitor calificat I din cadrul Biroului Organizare Activități Sportive, Serviciul Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică. PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor [...]

Anunturi concursuri, 13 martie2023-03-13T12:02:42+00:00

Anunturi concursuri, 10 martie

2023-03-13T12:11:53+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Biroul Depozit. PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs [...]

Anunturi concursuri, 10 martie2023-03-13T12:11:53+00:00

Anunturi concursuri, 9 martie

2023-03-09T14:42:52+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar grad I(S) și a unui post vacant de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă. PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 09.03.2023, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 2241 din data de 09.02.2023, în urma verificării dosarelor de concurs ale [...]

Anunturi concursuri, 9 martie2023-03-09T14:42:52+00:00

Anunturi concursuri, 8 martie

2023-03-08T09:12:46+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Anunturi concursuri, 8 martie2023-03-08T09:12:46+00:00

Anunturi concursuri, 7 martie

2023-03-07T10:53:33+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei. PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de execuție îngrijitor din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica. PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată [...]

Anunturi concursuri, 7 martie2023-03-07T10:53:33+00:00

Anunturi concursuri, 6 martie

2023-03-06T11:33:37+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar din cadrul Facultatii Transporturi, Scoala Doctorala. PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă. PROCES-VERBAL incheiat in urma [...]

Anunturi concursuri, 6 martie2023-03-06T11:33:37+00:00

Anunturi concursuri, 3 martie

2023-03-03T10:12:50+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Automatică și Calculatoare, Dep. Automatică și Ingineria Sistemelor.

Anunturi concursuri, 3 martie2023-03-03T10:12:50+00:00
Go to Top