Anunturi-posturi-2019

Acasa/Anunturi-posturi-2019

Anunturi concursuri, 22 octombrie

2021-10-22T07:58:15+00:00

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice (Stefan L.; Zota). PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica. RAPORT FINAL al [...]

Anunturi concursuri, 22 octombrie2021-10-22T07:58:15+00:00

Anunturi concursuri, 21 octombrie

2021-10-21T13:31:34+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Dep. Economie. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si [...]

Anunturi concursuri, 21 octombrie2021-10-21T13:31:34+00:00

Anunturi concursuri, 20 octombrie

2021-10-20T12:38:56+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Dep. Antreprenoriat si Management. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, [...]

Anunturi concursuri, 20 octombrie2021-10-20T12:38:56+00:00

Anunturi concursuri, 18 octombrie

2021-10-18T08:47:22+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice. REZULTATE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Secretariatului Universitatii (Deliman, Dobre, Vlad). ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG [...]

Anunturi concursuri, 18 octombrie2021-10-18T08:47:22+00:00

Anunturi concursuri, 15 octombrie

2021-10-15T08:03:45+00:00

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.11.2021, ora 10.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, Cantina Leu, a concursului pentru ocuparea pe [...]

Anunturi concursuri, 15 octombrie2021-10-15T08:03:45+00:00

Anunturi concursuri, 14 octombrie

2021-10-14T09:50:17+00:00

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 05.11.2021, ora 10.00, la sediul din bulevardul Iuliu Maniu, nr.1-3, sector 6, cod postal 0611071, CIF 4183199, Bucuresti, Fac. ETTI, sala B [...]

Anunturi concursuri, 14 octombrie2021-10-14T09:50:17+00:00

Anunturi concursuri, 13 octombrie

2021-10-13T10:01:29+00:00

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Secretariatului Universitatii (Deliman, Dobre, Vlad). ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 04.11.2021, ora 14.30, la [...]

Anunturi concursuri, 13 octombrie2021-10-13T10:01:29+00:00

Anunturi concursuri, 12 octombrie

2021-10-12T07:19:01+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi [...]

Anunturi concursuri, 12 octombrie2021-10-12T07:19:01+00:00

Anunturi concursuri, 11 octombrie

2021-10-11T08:03:05+00:00

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 02.11.2021, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, [...]

Anunturi concursuri, 11 octombrie2021-10-11T08:03:05+00:00

Anunturi concursuri, 8 octombrie

2021-10-08T08:38:10+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice. RAPORT FINAL al concursului [...]

Anunturi concursuri, 8 octombrie2021-10-08T08:38:10+00:00
Go to Top