Anunturi-posturi-2019

Acasa/Anunturi-posturi-2019

Anunturi concursuri, 31 mai

2023-05-31T12:42:34+00:00

RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 7976, în cadrul Facultății de Eenergetică, Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar IM din cadrul Facultatii [...]

Anunturi concursuri, 31 mai2023-05-31T12:42:34+00:00

Anunturi concursuri, 30 mai

2023-05-31T04:29:50+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul Sisteme Electroenergetice. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea [...]

Anunturi concursuri, 30 mai2023-05-31T04:29:50+00:00

Anunturi concursuri, 29 iunie

2023-05-30T04:04:14+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014,  anunta organizarea examenului de promovare [...]

Anunturi concursuri, 29 iunie2023-05-30T04:04:14+00:00

Anunturi concursuri, 26 mai

2023-05-29T04:21:57+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 7976, în cadrul Facultății de Eenergetică, Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului. PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer grad I (S) din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică [...]

Anunturi concursuri, 26 mai2023-05-29T04:21:57+00:00

Anunturi concursuri, 25 mai

2023-05-26T06:32:54+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de contractual vacant de execuție Inginer grad IA din cadrul Facultății Știința și Ingineria Materialelor, Dep. Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică. PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S) din [...]

Anunturi concursuri, 25 mai2023-05-26T06:32:54+00:00

Anunturi concursuri, 24 mai

2023-05-25T04:15:00+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. de Tehnologie Electronica si Fiabilitate. RAPORT FINAL al examenului de [...]

Anunturi concursuri, 24 mai2023-05-25T04:15:00+00:00

Anunturi concursuri, 23 mai

2023-05-24T11:36:13+00:00

RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 9835, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Secretariat. RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24407, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini. RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca [...]

Anunturi concursuri, 23 mai2023-05-24T11:36:13+00:00

Anunturi concursuri, 22 mai

2023-05-24T13:09:56+00:00

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat: inginer debutant; secretar I(M). PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursl organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si [...]

Anunturi concursuri, 22 mai2023-05-24T13:09:56+00:00

Anunturi concursuri, 19 mai

2023-05-22T04:19:51+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini (administrator financiar IIS). PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea [...]

Anunturi concursuri, 19 mai2023-05-22T04:19:51+00:00

Anunturi concursuri, 18 mai

2023-05-31T04:10:59+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Generala. PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul Sisteme Electroenergetice. PROCES-VERBAL incheiat în [...]

Anunturi concursuri, 18 mai2023-05-31T04:10:59+00:00
Go to Top