Anunturi concursuri, 20 mai

2022-05-20T11:58:55+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica. ANUNT Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui [...]

Anunturi concursuri, 20 mai2022-05-20T11:58:55+00:00

Anunturi concursuri, 19 mai

2022-05-20T04:15:13+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Interventii in [...]

Anunturi concursuri, 19 mai2022-05-20T04:15:13+00:00

Anunturi concursuri, 18 mai

2022-05-18T10:59:56+00:00

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 10.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala 3.1, Biblioteca Centrala, a [...]

Anunturi concursuri, 18 mai2022-05-18T10:59:56+00:00

Anunturi concursuri, 17 mai

2022-05-17T10:51:30+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organiat pentru ocuparea a 5 posturi de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale. PROCES-VERBAL incheiat in [...]

Anunturi concursuri, 17 mai2022-05-17T10:51:30+00:00

Anunturi concursuri, 16 mai

2022-05-17T10:08:49+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DC-IFE, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile [...]

Anunturi concursuri, 16 mai2022-05-17T10:08:49+00:00

Anunturi concursuri, 13 mai

2022-05-13T10:36:20+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Documente Secrete. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 6 posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

Anunturi concursuri, 13 mai2022-05-13T10:36:20+00:00

Anunturi concursuri, 12 mai

2022-05-12T11:52:05+00:00

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului. ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 06.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, [...]

Anunturi concursuri, 12 mai2022-05-12T11:52:05+00:00

Anunturi concursuri, 11 mai

2022-05-18T09:37:24+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica. ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in [...]

Anunturi concursuri, 11 mai2022-05-18T09:37:24+00:00

Anunturi concursuri, 10 mai

2022-05-10T09:06:21+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M) din cadrul Biroului CET, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere Patrimoniu. PROCES-VERBAL incheiat in urma desfasurarii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Cercetare-Inovare si Fonduri Europene, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte. ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din [...]

Anunturi concursuri, 10 mai2022-05-10T09:06:21+00:00

Anunturi concursuri, 9 mai

2022-05-09T09:45:03+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de casier din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 [...]

Anunturi concursuri, 9 mai2022-05-09T09:45:03+00:00
Go to Top