ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.08.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 401, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar II(S) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I(sudor) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.08.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul DIP, Serviciul Urmarire Investitii.

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.08.2021, ora 08.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar II(S) din cadrul din cadrul DVICA, Biroul Alumni.