PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Proiectelor, Biroul Gestiunea si Evidenta Proiectelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Scoala Doctorala.