PROCES VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concursal candidatului inscris pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare in chimie in cadrul Proiectului Proof of concept

PROCES VERBAL – incheiat in urma evaluarii si selectiei dosarelor de concurs in cadrul proiectului – Centru Suport POLITEHNICA Orizont activitati si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020-UPB4H