PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (sudor) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar II(S) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat.

PROCES-VERBAL pentru ocuparea postului de asistent suport promovare program în cadrul proiectului cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA Orizont activități și cheltuieli Export XLSX Componenta 12020 – UPB4H”, MySMIS 108792, proiect din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020