RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.