Posturi Cercetare

Acasa/Posturi Cercetare

Anunțuri concursuri, 02 mai

2023-05-03T04:37:25+00:00

PROCES VERBAL - Astăzi, 02.05.2023, comisia de examen stabilită prin decizia rectorului nr. 2487 din data de 04.04.2023, în urma verificării dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Parc Auto, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului PROCES VERBAL - Astăzi, [...]

Anunțuri concursuri, 02 mai2023-05-03T04:37:25+00:00

UPB scoate la concurs trei posturi de expert tehnic in cadrul proiectului CERTEF – Cod CNFIS-FDI-2023-0592

2023-05-08T10:32:08+00:00

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile şi ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate [...]

UPB scoate la concurs trei posturi de expert tehnic in cadrul proiectului CERTEF – Cod CNFIS-FDI-2023-05922023-05-08T10:32:08+00:00

UPB scoate la concurs un post de Cercetător specialist in cadrul proiectului OPTIMIZE – Cod: SMIS/ID – 121491

2023-01-13T13:29:10+00:00

ANUNT - Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea [...]

UPB scoate la concurs un post de Cercetător specialist in cadrul proiectului OPTIMIZE – Cod: SMIS/ID – 1214912023-01-13T13:29:10+00:00

Anunturi concursuri, 13 ianuarie

2023-01-17T07:48:03+00:00

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 07.02.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, [...]

Anunturi concursuri, 13 ianuarie2023-01-17T07:48:03+00:00

Anunturi concursuri, 13 decembrie

2022-12-13T10:24:20+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul Dep. UNESCO.

Anunturi concursuri, 13 decembrie2022-12-13T10:24:20+00:00

UPB scoate la concurs un post de Cercetător specialist Membru I in cadrul proiectului Cod: SMIS/ID – 121596

2022-10-22T09:05:29+00:00

ANUNT - Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea [...]

UPB scoate la concurs un post de Cercetător specialist Membru I in cadrul proiectului Cod: SMIS/ID – 1215962022-10-22T09:05:29+00:00

Anunturi concursuri, 3 octombrie

2022-10-03T09:46:32+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 023, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Anunturi concursuri, 3 octombrie2022-10-03T09:46:32+00:00

UPB scoate la concurs un post de Asistent de cercetare in cadrul proiectului AsyDiL

2022-10-25T06:24:21+00:00

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte [...]

UPB scoate la concurs un post de Asistent de cercetare in cadrul proiectului AsyDiL2022-10-25T06:24:21+00:00

Anunțuri concursuri, 16 August

2022-08-16T07:15:37+00:00

RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu

Anunțuri concursuri, 16 August2022-08-16T07:15:37+00:00

Anunțuri concursuri, 11 August

2022-08-11T08:10:39+00:00

Proves Verbal - în urmă interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu

Anunțuri concursuri, 11 August2022-08-11T08:10:39+00:00
Go to Top