Posturi Cercetare

Acasa/Posturi Cercetare

Un post de Asistent de cercetare științifică in Proiectul Proof of Concept

2021-07-21T13:24:03+00:00

ANUNT - Universitatea Politehnica din București prin Centrul National de Micro și Nanomateriale scoate la concurs un post de Asistent de cercetare științifică in cadrul proiectului Proof of Concept - Bionanomateriale inovative pentru tratament si diagnostic

Un post de Asistent de cercetare științifică in Proiectul Proof of Concept2021-07-21T13:24:03+00:00

Un post vacant de Asistent suport promovare program Orizont Europa

2021-07-20T14:23:25+00:00

ANUNT - Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor OMEN nr. 4346/28.06.2019 organizează concurs la sediul din Splaiul Independenței, nr. 113, sector 6, București, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a postului vacant de Asistent suport promovare [...]

Un post vacant de Asistent suport promovare program Orizont Europa2021-07-20T14:23:25+00:00

Un post de Asistent de cercetare in cadru proiectului INTELMAT

2021-07-13T15:15:07+00:00

ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din București anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de Asistent de cercetare stiintifica, 1(una) poziție,  membru doctorand, in cadru proiectului INTELMAT - cod PCCDI 39/2018 - derulat in cadru Centrului pentru Materiale Polimerice Avansate.  

Un post de Asistent de cercetare in cadru proiectului INTELMAT2021-07-13T15:15:07+00:00

Anunturi concursuri, 18 iunie

2021-06-18T07:39:18+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 023, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. RAPORT [...]

Anunturi concursuri, 18 iunie2021-06-18T07:39:18+00:00

Anunturi concursuri, 17 iunie

2021-06-17T10:11:40+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 12.07.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CJ 06, a concursului pentru ocuparea [...]

Anunturi concursuri, 17 iunie2021-06-17T10:11:40+00:00

Anunturi concursuri, 16 iunie

2021-06-16T12:06:09+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor I din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din [...]

Anunturi concursuri, 16 iunie2021-06-16T12:06:09+00:00

Anunturi concursuri, 15 iunie

2021-06-15T11:10:46+00:00

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului (Voicu Manuela; Voicu Marinela) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Generala. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de Sef Centru din cadrul Centrului de Formare a Personalului Didactic din Licee.

Anunturi concursuri, 15 iunie2021-06-15T11:10:46+00:00

Anunturi concursuri, 11 iunie

2021-06-11T07:33:31+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.

Anunturi concursuri, 11 iunie2021-06-11T07:33:31+00:00
Go to Top