RAPORT FINAL – privind concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I(S), pe durata nedeterminata,  din cadrul Directiei Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica (MACS) din UPB – Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Proiectelor – Biroul Gestiunea si Evidenta Proiectelor.