PROCES VERBAL – intocmit in urma sustinerii probei scrise organizate pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator financiar I (M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – Secretariat.