ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 27.02.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de administrator financiar grad I(S)FISA POST și a unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) FISA POST – din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de administrator financiar grad I(S) și de administrator financiar treapta I(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (lacatus mecanic) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi contractual vacante de execuție de muncitor necalificat din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării contestației depuse și înregistrată cu numărul 5652/DFC/12/02.02.2023, în urma sustinerii probei scrise în vederea ocupării postului contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul DFC.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Laboratorul de Automatică și Ingineria Sistemelor.