ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 24.02.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Complex Regie, Cantina Regie 3, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de administrator financiar I(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, de la 10.00-18.00 sau de la 12.00-20.00.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise/practice la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de muncitor calificat I din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti – Cantina Regie 3.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.