PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Biroului Contabilitate Fonduri Externe, Direcția Financiar Contabilă.