ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 28.02.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11, Școala Gimnazială Politehnica, cancelarie, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a trei posturi vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.
În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de îngrijitor este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program flexibil.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 28.02.2023, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CA 012, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de tehnician IA(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 28.02.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 306, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Secretariat UPB.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de secretar I(S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de sofer (cat B, C), din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I (mecanic auto), din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de execuție de sofer (cat B, C, E), din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer de sistem debutant din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.