PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Biroului Contabilitate Fonduri Externe, Direcția Financiar Contabilă.