ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.05.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de casier din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I(M) (cofetar-patiser) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de muncitor calificat I(M) (cofetar-patiser) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 19.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuție de administrator financiar I(S), din cadrul Direcţiei Financiar Contabile, Biroul Contabilitate Euronews.
În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 19.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1400, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de administrator financiar I(S), din cadrul Direcţiei Financiar Contabile, Biroul Financiar.
În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 19.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de conducere de șef serviciu (S), din cadrul Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă.
În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.