RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Online.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi de ingrijitor I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Dep. Management.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M), din cadrul Biroului CET, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere Patrimoniu.