ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea si selectia personalului din sursa extema pe posturi in afara organigramei in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile scoate la concurs un post de Expert Tehnic, pentru o perioada determinata, cu fractiune de norma, in cadrul proiectului – CONsolidarea CERcetarii de excelenta in domeniul Tehnologiilor Digitale Inteligente BMS­IoT in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii impactului asupra mediului – CONCERTDI – Cod CNFIS-FDI-2022-0598

03.05.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CONCURS

05.05.2022

RAPORT FINAL