PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi de ingrijitor I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar treapta I (M) din cadrul Biroului CET, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere Patrimoniu.