PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea ocuparea postului vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Transporturi, Laboratorul Transporturi, Trafic și Logistică.


RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Fac. Inginerie Electrica, Departamentul Mașini, Materiale și Acționări Electrice.


RAPORT FINAL al concursului / administrator financiar grad I (S)- Direcţia Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii


ANUNT – un vacant de execuţie administrator financiar grad I (S), cod COR 263111, în cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Comercial.

FISA POSTULUI

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar IA (M), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Departamentul Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de ocuparea a 15 posturi contractual vacante de îngrijitor I, din cadrul Serviciului Administrare Spații de Învățământ, Direcția Întreținere Patrimoniu.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR GRADUL I(S), Direcția Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.