ANUNT – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației,  având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului cod SMIS/ID: 86/2022 – titlu Green chemistry and thermochemical processing, a convergent approach towards biobased chemicals and hydrogen synthesis – ConverGreen, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a următoarelor posturi vacante în cadrul proiectului.

 Formular de inscriere la concurs (varianta în limba română)

Declaratie pe propia raspundere


6 decembrie 2023

RAPORT FINAL – pentru ocuparea posturilor in cadrul proiectului – ConverGreen

4 decembrie 2023

Proces Verbal –  evaluare și selectie a dosarelor de concurs

Anunt proiect Convergreen site