RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de  execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

PROCES VERBAL  – în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I (bucătar), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu – Serviciul Restaurante și Cantine

PROCES VERBAL – aferent postului de secretar gradul I (S) din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

PROCES VERBAL – în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 26579, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Rezistența Materialelor din funcția de inginer debutant în funcția de inginer gradul II (S)

PROCES VERBAL – în urma verificării dosarelor de concurs a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractual vacante de execuție administrator financiar debutant (M), din cadrul Biroului Producție New Media, Serviciul Comunicare, Direcția Marketing și Comunicare

RAPORTUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ

RAPORTUL FINAL – al concursului Nr. 2589 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Laboratorul Inginerie în Limbi Străine

RAPORTUL FINAL – al concursului Subinginer I (SSD), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate

RAPORTUL FINAL – în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 26579, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Rezistența Materialelor din funcția de inginer debutant în funcția de inginer gradul II

RAPORTUL FINAL – al concursului pentru postul / Administrator financiar gradul I (S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Comunicare, Biroul Relația cu Presa.