RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad I(S), conform organigramei Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 14.12.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala AN 034, Cladirea Recorat, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de conducere de Șef serviciu (S), in cadrul Serviciului Bugete si Impozite Directe, Direcția Financiar-Contabilă.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială,  Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Gestionare Elevi.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Caravana UPB.