Monthly Archives: ianuarie 2022

Acasa/2022/ianuarie

Anunturi concursuri, 19 ianuarie

2022-01-19T10:00:17+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producerea si Utilizarea Energiei. REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului [...]

Anunturi concursuri, 19 ianuarie2022-01-19T10:00:17+00:00

Anunturi concursuri, 18 ianuarie

2022-01-18T10:58:15+00:00

RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului (Chiric; Feraru; Radu; Visan). ANUNT Avand in vedere prevederile Hotararii 286/23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale [...]

Anunturi concursuri, 18 ianuarie2022-01-18T10:58:15+00:00

Anunturi concursuri, 17 ianuarie

2022-01-17T09:32:49+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de [...]

Anunturi concursuri, 17 ianuarie2022-01-17T09:32:49+00:00

Anunturi concursuri, 13 ianuarie

2022-01-13T11:52:54+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Achizitii, Biroul Depozit. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electromica in Transporturi. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru [...]

Anunturi concursuri, 13 ianuarie2022-01-13T11:52:54+00:00

Anunturi concursuri, 12 ianuarie

2022-01-12T10:54:03+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul facultatii ETTI, Administratie.

Anunturi concursuri, 12 ianuarie2022-01-12T10:54:03+00:00

Anunturi concursuri, 11 ianuarie

2022-01-11T14:29:20+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului. PROCES VERBAL - incheiat cu ocazia selectiei de dosare cu prilejul concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie de Administrator financiar grad I (S) din [...]

Anunturi concursuri, 11 ianuarie2022-01-11T14:29:20+00:00

UPB scoate la concurs doua posturi de Expert CS – unul de Expert CS II si unul de Expert CS III

2022-01-21T09:06:31+00:00

ANUNT - Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 4346/ 28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile a Universitatii Politehnica din Bucuresti, organizeaza concursul pentru ocuparea pe perioada determinata, cu fractiune [...]

UPB scoate la concurs doua posturi de Expert CS – unul de Expert CS II si unul de Expert CS III2022-01-21T09:06:31+00:00

Anunturi concursuri, 10 ianuarie

2022-01-28T05:34:34+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Dep. UNESCO.

Anunturi concursuri, 10 ianuarie2022-01-28T05:34:34+00:00

Anunturi concursuri, 7 ianuarie

2022-01-07T08:21:21+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Achiziții, Biroul Depozit.

Anunturi concursuri, 7 ianuarie2022-01-07T08:21:21+00:00
Go to Top