ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 4346/ 28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile a Universitatii Politehnica din Bucuresti, organizeaza concursul pentru ocuparea pe perioada determinata, cu fractiune de norma, a urmatoarelor doua posturi ramase vacante in cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizand inteligenta artificiala pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre ir: vederea sustinerii durabile a energiei verzi”

19.01.2022

PROCES VERBAL – EVALUARE SI SELECTIE DOSARE DE CONCURS

21.01.2022

RAPORT FINAL