PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES VERBAL – incheiat cu ocazia selectiei de dosare cu prilejul concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de executie de Administrator financiar grad I (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului.