PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.