RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului (Chiric; Feraru; Radu; Visan).

ANUNT Avand in vedere prevederile Hotararii 286/23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a deciziei nr. 2116/17.01.2022, UPB anunta reprogramarea etapelor de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul ETTI, Administratie.