ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată cu timp parțial, a postului vacant de Tutore grup țintă (TGT) din cadrul proiectului Educarea tinerilor cu vulnerabilități de învățare – EduCARE, Grant finanțat din Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS) – Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris pentru ocuparea postului vacant de Tutore grup tinta (TGT) din cadrul proiectului ,,Educarea tinerilor cu vulnerabilitati de invatare – EduCARE.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de Tutore grup țintă (TGT) din cadrul proiectului Educarea tinerilor cu vulnerabilități de învățare – EduCARE.