RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M) din cadrul Biroului CET, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma desfasurarii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Cercetare-Inovare si Fonduri Europene, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 02.06.2022, ora 09.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, CIF 4183199, Bucuresti, Cantina Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.