PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de casier din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, FIMM, sala CG 004, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice (Hera; Georgescu).

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Documente Secrete.