ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.05.2022, ora 09.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Parc Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de sofer I din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de muncitor I (bucatar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de muncitor I (bucatar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi de muncitor necalificat (ajutor de bucatar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, cantina Regie 3.

RAPORT FINAL al concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi de muncitor necalificat (ajutor de bucatar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, cantina Regie 3.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de consilier juridic debutant (S), din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Juridică și Contencios.