ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03 si ale Deciziei nr. 2247/02.02.2022, organizeaza concurs de angajare in sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă intreagă, a postului vacant de secretar juridic in cadrul proiectului cu titlul Realizarea unui lant european de productie pentru RFSOI permitand dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristica, comunicare si 5G – BEYOND5, cod MySMIS2014+, contract de finantare 12/1.1.3H/31.07.2020.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii si evaluarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar juridic din cadrul proiectului Realizarea unui lant european de productie pentru RFSOI permitand dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristica, comunicare si 5G – BEYOND5.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar juridic din cadrul proiectului Realizarea unui lant european de productie pentru RFSOI permitand dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristica, comunicare si 5G – BEYOND5.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar juridic din cadrul proiectului Realizarea unui lant european de productie pentru RFSOI permitand dezvoltarea de noi domenii ca RF de senzoristica, comunicare si 5G – BEYOND5.