ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 01.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, Sector 6, Cod poștal 060042, CIF 4183199, București, ora 10:00 în sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, sau determinată de un an (în cazul în care concursul este câștigat de o persoană pensionată), cu normă întreagă, a postului vacant de execuție de administrator financiar grad II (S) din cadrul Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, Biroul Agenția de Plasare a Forței de Muncă.