ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului (Craciunescu N.; Florea I.; Gligore G.; Gligore I.).

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

RAPORT FINAL al al concursului pentru ocuparea unui post de administrator financiar debutant (S) din cadrul Biroului Protecția Datelor cu Caracter Personal.