PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de inginer debutant (S) din cadrul ETTI, Dep. de Telecomunicatii.