ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului “2023-1-IT02-KA220-HED-000152340-HITS:High Intelligent Tutoring System for the academic success“anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unui post vacant de Operator IT în cadrul proiectul.

FIȘA POSTULUI

04.06.2024

PROCES-VERBAL evaluare și selecție a dosarelor de concurs

10.06.2024

PROCES-VERBAL interviu

12.06.2024

RAPORT FINAL