PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei interviu organizata pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de inginer specialist grad IA (S), în cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative – CAMPUS.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție – 1(un) post de tehnician trepta IA(M), 1 (un) post de laborant treapta I(M) și 1 (un) post de muncitor calificat, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Departamentul Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), conform organigramei Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier juridic grad IA (S), conform organigramei Direcției Juridice și Contencios, Serviciul Contencios.