RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de tehnician treapta II (M), din cadrul Facultății de Știința si Ingineria Materialelor, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice și Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul II (S), din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul Mecatronică și Mecanică de Precizie.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Social.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Departamentului UNESCO.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Secretariat.