PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar gradul I (S), din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Laboratorul Inginerie în Limbi Străine.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție pompier I din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.

ANUNȚ și Fișa Postului Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 14.06.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11.00, sala AN215, Cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de inginer gradul II (S), în cadrul Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.

PROCES-VERBAL  încheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer specialist gradul IA (S), în cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.