Anunturi concursuri, 31 iulie 2018

2018-07-31T13:22:19+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003. - Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.08.2018, interval orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, [...]

Anunturi concursuri, 31 iulie 20182018-07-31T13:22:19+00:00

Anunturi concursuri, 30 iulie 2018

2018-07-30T10:43:52+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice. RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, [...]

Anunturi concursuri, 30 iulie 20182018-07-30T10:43:52+00:00

Anunturi concursuri, 25 iulie 2018

2018-07-25T11:10:06+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din carul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 14 posturi vacante de muncitor necalificat, in cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat [...]

Anunturi concursuri, 25 iulie 20182018-07-25T11:10:06+00:00

Anunturi concursuri, 24 iulie 2018

2018-07-24T13:07:38+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

Anunturi concursuri, 24 iulie 20182018-07-24T13:07:38+00:00

Anunturi concursuri, 23 iulie 2018

2018-07-24T09:31:44+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii [...]

Anunturi concursuri, 23 iulie 20182018-07-24T09:31:44+00:00

Anunturi concursuri, 20 iulie 2018

2018-07-20T11:14:59+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de consilier juridic I(S) la Directia Juridica si Contencios, Serviciul Legislatie si Contencios.

Anunturi concursuri, 20 iulie 20182018-07-20T11:14:59+00:00

Anunturi concursuri, 19 iulie 2018

2018-07-19T12:44:18+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 14 posturi vacante de muncitor necalificat, in cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea [...]

Anunturi concursuri, 19 iulie 20182018-07-19T12:44:18+00:00

Anunturi concursuri, 18 iulie 2018

2018-07-18T15:03:41+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, [...]

Anunturi concursuri, 18 iulie 20182018-07-18T15:03:41+00:00

Anunturi concursuri, 17 iulie 2018

2018-07-17T14:20:33+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic I(S), la Directia Juridica si Contencios, Serviciul Legislatie si Contencios.

Anunturi concursuri, 17 iulie 20182018-07-17T14:20:33+00:00

Anunturi concursuri, 13 iulie 2018

2018-07-13T11:08:46+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 14 posturi vacante de muncitori necalificati, in cadrul Directiei Dezvoltarea Patriminiului, Biroul Administrarea Patrimoniului. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, [...]

Anunturi concursuri, 13 iulie 20182018-07-13T11:08:46+00:00
Go to Top