RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de consilier juridic I(S) la Directia Juridica si Contencios, Serviciul Legislatie si Contencios.