RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli”.