PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.