PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.
RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 14 posturi de muncitor necalificat in cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor doua posturi vacante de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Generale Edministrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli”.