2023

Acasa/Tag:2023

Anunturi concursuri, 28 decembrie

2024-01-03T10:49:12+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de Șef serviciu (S), in cadrul Serviciului Bugete si Impozite Directe, Direcția Financiar Contabilă.

Anunturi concursuri, 28 decembrie2024-01-03T10:49:12+00:00

Anunturi concursuri, 22 decembrie

2023-12-22T09:49:20+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), cod COR 263111, în cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing,  Biroul Marketing Comercial.

Anunturi concursuri, 22 decembrie2023-12-22T09:49:20+00:00

Anunturi concursuri, 21 decembrie

2023-12-21T11:57:37+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de muncitor calificat I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu. PROCES-VERBAL incheiat în urma desfasurarii probei interviu organizata pentru ocuparea unui post vacant de conducere de șef serviciu (S) conform organigramei Direcţiei Financiar Contabilă, Serviciul Bugete și Impozite Directe.

Anunturi concursuri, 21 decembrie2023-12-21T11:57:37+00:00

Anunturi concursuri, 20 decembrie

2023-12-21T05:09:12+00:00

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, [...]

Anunturi concursuri, 20 decembrie2023-12-21T05:09:12+00:00

Anunturi concursuri, 19 decembrie

2023-12-20T06:47:20+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție a Muncii, Biroul Protecția Muncii. ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate [...]

Anunturi concursuri, 19 decembrie2023-12-20T06:47:20+00:00

Anunturi concursuri, 18 decembrie

2023-12-18T12:12:14+00:00

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de execuție de muncitor calificat I(M), din cadrul Direcției Intreținere Patrimoniu, 2 (două) posturi în cadrul Serviciul Tehnic Cămine-Cantine și 2 (două) posturi în cadrul Serviciului Intreținere Patrimoniu, Biroul Rețele Sanitare și Canalizare. ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință [...]

Anunturi concursuri, 18 decembrie2023-12-18T12:12:14+00:00

Anunturi concursuri, 15 decembrie

2023-12-15T12:53:51+00:00

ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 15.01.2023, la sediul din [...]

Anunturi concursuri, 15 decembrie2023-12-15T12:53:51+00:00

Anunturi concursuri, 14 decembrie

2023-12-18T12:13:51+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție a Muncii, Biroul Protecția Muncii. PROCES-VERBAL incheiat in urma susținerii probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inginer debutant (S) din [...]

Anunturi concursuri, 14 decembrie2023-12-18T12:13:51+00:00

Anunturi concursuri, 13 decembrie

2023-12-13T12:44:29+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui  post vacant de execuţie de administrator financiar debutant (S), conform organigramei Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.

Anunturi concursuri, 13 decembrie2023-12-13T12:44:29+00:00

Anunturi concursuri, 12 decembrie

2023-12-12T11:16:34+00:00

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.01.2024, la sediul din [...]

Anunturi concursuri, 12 decembrie2023-12-12T11:16:34+00:00
Go to Top