CLICK AICI PENTRU CONDIȚII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.07.2024, la sediul din B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3A, Complex Leu, Corp A, etaj 8, sector 6, București, ora 10.00, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de editor video, cod COR 352119, corespunzător funcției de editor imagine, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Departamentului Tehnic, Direcţia Euronews România.

CLICK PENTRU FIȘA POSTULUI 

21.06.2024

RECTIFICARE

CLICK PENTRU FIȘA POSTULUI RECTIFICATĂ

04.07.2024

PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE

08.07.2024

 PROCES-VERBAL privind soluționarea contestației

10.07.2024

PROCES-VERBAL PROBA PRACTICĂ

16.07.2024

PROCES-VERBAL PROBA INTERVIU

18.07.2024

PROCES-VERBAL privind soluționarea contestației

19.07.2024

RAPORT FINAL