CLICK AICI PENTRU CONDIȚII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11.00, sala 3.1, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de cameraman, cod COR 352131, corespunzător funcției de cameraman, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Departamentului Tehnic, Direcţia Euronews România.

CLICK PENTRU FIȘA POSTULUI

04.07.2024

PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE

10.07.2024

PROCES-VERBAL PROBA SCRISĂ

16.07.2024

PROCES-VERBAL PROBA INTERVIU 

19.07.2024

RAPORT FINAL