ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului ,,Advanced 3D printing strategies for designer catalysts applied to biomass conversion”, Contractul de finanțare nr. 760086/23.05.2023, cod 43/14.11.2022, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, a 2 (două) posturi vacante de Postdoctorand, în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI

26.06.2024

PROCES-VERBAL evaluare și selecție a dosarelor de concurs

01.07.2024

RAPORT FINAL