ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 08.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 15, sala BN 129, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie ȋn Limbi Străine, Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Departamentului UNESCO.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 08.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala PRECIS 503, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de Inginer grad IA(S), din cadrul Institutului de Cercetare PRECIS.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 08.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala PRECIS 503, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de Inginer de sistem grad IA(S), din cadrul Institutului de Cercetare PRECIS.